Lista përmbledhëse e studentëve që përfitojne burse financiare për vitin akademik 2021-2022 nga programi I ciklit të parë të studimit sipas VKM-së 39, datë 23.01.2019.
Nr. Emër Mbiemër Fakulteti Dega Viti
1 Kedjona Alcani Fakulteti I Drejtesise Program I Integruar 2
2 Gentjan Sokoli Fakulteti I Drejtesise Program I Integruar 2
3 Roksana Sulko Fakulteti I Drejtesise Program I Integruar 2

Leave A Comment