Liste emerore shtese e studenteve te cilet perfitojne burse financiare per vitin akademik 2021-2022.

Liste emerore shtese e studenteve te cilet perfitojne perjashtim/pergjymim/reduktim te tarifes se shkollimit per vitin akademik 2021-2022.
03/03/2022
Erasmus ne alexandru Ioan Cuza Rumani
08/03/2022
Liste emerore shtese e studenteve te cilet perfitojne burse financiare per vitin akademik 2021-2022.
Lista përmbledhëse e studentëve që përfitojne burse financiare për vitin akademik 2021-2022 nga programi I ciklit të parë të studimit sipas VKM-së 39, datë 23.01.2019.
Nr. Emër Mbiemër Fakulteti Dega Viti
1 Kedjona Alcani Fakulteti I Drejtesise Program I Integruar 2
2 Gentjan Sokoli Fakulteti I Drejtesise Program I Integruar 2
3 Roksana Sulko Fakulteti I Drejtesise Program I Integruar 2