Njohje dhe informim i maturantëve lidhur me programet e studimit të tyre në vitin akademik 2021 – 2022

Programi B4Students nga Grupi BALFIN, ka hapur thirrjet për aplikim për studentët në Programin e Praktikës & Punësimit dhe Konkursin e Ideve të Biznesit.
15/02/2022
Mbi regjistrimet në gjuhën dhe kulturën kineze në Institutit Konfuci-UT.
18/02/2022
Njohje dhe informim i maturantëve lidhur me programet e studimit të tyre në vitin akademik 2021 – 2022
.

 

 

Kliko këtu ->  Broshurë UT 2022

 

 

 

 

 

Kalendari për  komunikimin Online me nxënësit Maturantë për njohjen dhe informimin me Institucionet e Arsimit të Lartë

 

Pedagogët

 

 

Enkelejda Olldashi              Eniana Qarri                  Ina Veleshnja

 

 

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

 

 

Kalendari për  komunikimin Online me nxënësit Maturantë për njohjen dhe informimin me Institucionet e Arsimit të Lartë
Pedagogu Enkelejda Olldashi Armela Maxhelaku Ina Veleshnja Enkelejda Olldashi Armela Maxhelaku Ina Veleshnja
Data Muaj Viti Ora Ora Ora Ora Ora Ora
7 Mars 2022 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
8 Mars 2022 09:00 – 10:00 11:00 – 12:00 13:00 – 14:00 15:00 – 16:00 17:00 – 18:00 19:00 – 20:00
9 Mars 2022 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
10 Mars 2022 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
11 Mars 2022 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
14 Mars 2022 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
15 Mars 2022 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
16 Mars 2022 09:00 – 10:00 11:00 – 12:00 13:00 – 14:00 15:00 – 16:00 17:00 – 18:00 19:00 – 20:00
17 Mars 2022 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
18 Mars 2022 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
21 Mars 2022 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
22 Mars 2022 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
23 Mars 2022 09:00 – 10:00 11:00 – 12:00 13:00 – 14:00 15:00 – 16:00 17:00 – 18:00 19:00 – 20:00
24 Mars 2022 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
25 Mars 2022 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
28 Mars 2022 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
29 Mars 2022 09:00 – 10:00 11:00 – 12:00 13:00 – 14:00 15:00 – 16:00 17:00 – 18:00 19:00 – 20:00
30 Mars 2022 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
31 Mars 2022 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00

 

 

 

 

 

.