DATAT E PROVIMEVE PËR STUDENTËT E PROGRAMIT TË CIKLIT TË TRETË TË STUDIMEVE “MASTER EKZEKUTIV NË KRIMINALOGJI”

DATAT E PROVIMEVE SEMESTRI PARE VITI AKADEMIK 2021 – 2022
25/01/2022
MBI PËRFUNDIMIN E PROCESIT ZGJEDHOR PËR KËSHILLAT STUDENTORË NË UNIVERSITETIN E TIRANËS
28/01/2022
DATAT E PROVIMEVE PËR STUDENTËT E PROGRAMIT TË CIKLIT TË TRETË TË STUDIMEVE “MASTER EKZEKUTIV NË KRIMINALOGJI”

SQARIM:

DATA E SHPALLUR SIPAS LËNDËVE PËRKATËSE ËSHTË DITA NË TË CILËN DO TË ZHVILLOHET PROVIMI.

ORA E PËRCAKTUAR ËSHTË ORA E FILLIMIT TË PROVIMIT PËRKATËS.

PEDAGOGËT NË KUADËR TË RESPEKTIMIT TË MASAVE ANTI – COVID, TË PËRCAKTOJNË GRAFIKUN E REALIZIMIT TË PROVIMIT NË DITËN PËRKATËSE, NË FAKULTETIN E DREJTËSISË TË  UNIVERSITETI I TIRANËS.

STUDENTËT DHE PEDAGOGËT DUHET TË RESPEKTOJNË MASAT ANTI – COVID.

SUKSESE!

 

Njoftim vetem per studentet e Programi i Ciklit të Tretë të studimeve “Master Ekzekutiv në Kriminalogji”

 

  1. Njoftohen studentet  e Programi i Ciklit të Tretë të studimeve “Master Ekzekutiv në Kriminalogji”, te cilet nuk kane provime te mbartura, nuk e kane te nevojshem te rregjistohen online per provimet e rregullta te sezonit te dimrit, ( simestri I).

  2. Studentet e vitit te 2, te Programi i Ciklit të Tretë të studimeve “Master Ekzekutiv në Kriminalogji”, te cilet kane provime te mbartura nga viti pare duhet te rregjistrohen online per ato provime te cilat duan te japin ne sezonin e dimrit (Simestri 1).

  3. Formularet perkates dhe adresa e e-mailit ne te cilat do te dergohen formularet e rregjstrimit te plotesuara prej jush do ti gjeni bashkelidhur ketij emaili.

 

e-mail   ana.papanastasi@fdut.edu.al

 

KLIKO KËTU ->  DATA PROVIMI MASTER EKZEKUTIV

 

Plotësohen formularët e regjistrimit bashkëngjitur këtij njoftimi sipas programit përkatës nga ana e studentit, për lëndët të cilat janë të interesuar për ti dhënë provim dhe i përcillen sekretares mësimore në email, në mënyrë që të kryhen verifikimet përkatëse.

 

AFATI I REGJISTRIMIT ESHTE DATA 26.01.2022 DERI 30.01.2022

 

Kujdes: Formularet e regjistrimit per cdo student jane ndare ne:

 

Kliko këtu -> Formular Master Ekzekutiv