SQARIM:

DATA E SHPALLUR SIPAS LËNDËVE PËRKATËSE ËSHTË DITA NË TË CILËN DO TË ZHVILLOHET PROVIMI.

ORA E PËRCAKTUAR ËSHTË ORA E FILLIMIT TË PROVIMIT PËRKATËS.

PEDAGOGËT NË KUADËR TË RESPEKTIMIT TË MASAVE ANTI – COVID, TË PËRCAKTOJNË GRAFIKUN E REALIZIMIT TË PROVIMIT NË DITËN PËRKATËSE, NË FAKULTETIN E DREJTËSISË TË  UNIVERSITETI I TIRANËS.

STUDENTËT DHE PEDAGOGËT DUHET TË RESPEKTOJNË MASAT ANTI – COVID.

SUKSESE!

 

Njoftim vetem per studentet e Programit te Interguar të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Drejtësi”

 • Njoftohen studentet e Programit te Interguar të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Drejtësi”, te cilet nuk kane provime te mbartura, nuk e kane te nevojshem te rregjistohen online per provimet e rregullta te sezonit te dimrit, ( simestri I).

 • Studentet e vitit te 2 dhe 3, te Programit te Interguar të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Drejtësi”, te cilet kane provime te mbartura nga viti pare dhe I dyte duhet te rregjistrohen online per ato provime te cilat duan te japin ne sezonin e dimrit (Simestri 1).

 • Formularet perkates dhe adresat e e-mail ne te cilat do te dergohen formularet e rregjstrimit te plotesuara prej jush do ti gjeni bashkelidhur ketij emaili.

 

Njoftim vetem per studentet e Ciklit te pare “Bachelor” me kohet te plote

 

 1. Njoftohen studentet e vitit te 3 (fundor) perserites, te cilet kane provime te mbartura nga viti pare, i dyte dhe i trete, duhet te rregjistrohen online per ato provime te cilat duan te japin ne sezonin e dimrit (Simestri 1).

 2. Formularet perkates dhe adresa e e-mailit ne te cilen do te dergohen formularet e rregjstrimit te plotesuara prej jush, do ti gjeni bashkelidhur ketij emaili.

Njoftim vetem per studentet e Ciklit te pare “Bachelor” me kohe te pjesshme.

 

 • Njoftohen studentet e vitit te 4 (fundor) perserites, te cilet kane provime te mbartura nga viti pare, i dyte dhe i trete, duhet te rregjistrohen online per ato provime te cilat duan te japin ne sezonin e dimrit (Simestri 1).

 • Formularet perkates dhe adresa e e-mailit ne te cilen do te dergohen formularet e rregjstrimit te plotesuara prej jush, do ti gjeni bashkelidhur ketij emaili.

Njoftim vetem per studentet e Programi i Ciklit të Dytë Master

 

 1. Njoftohen studentet e Programi i Ciklit të Dytë Master, te cilet nuk kane provime te mbartura, nuk e kane te nevojshem te rregjistohen online per provimet e rregullta te sezonit te dimrit, ( simestri I).

 2. Studentet e vitit te 2, te Programi i Ciklit të Dytë Master”, te cilet kane provime te mbartura nga viti pare duhet te rregjistrohen online per ato provime te cilat duan te japin ne sezonin e dimrit (Simestri 1).

 3. Formularet perkates dhe adresen e e-mailit ne te cilen do te dergohen formularet e rregjstrimit te plotesuara prej jush do ti gjeni bashkelidhur ketij emaili.

Njoftim vetem per studentet e Programi i Ciklit të Dytë Master

 

 1. Njoftohen studentet e vitit te 2 (fundor) perserites, te cilet kane provime te mbartura nga viti pare dhe i dyte, duhet te rregjistrohen online per ato provime te cilat duan te japin ne sezonin e dimrit (Simestri 1) dhe studentet e vitit te 1 (fundor) perserites, te Programit Master “EU Business Law”, te cilet kane provime te mbartura nga viti i pare duhet te rregjistrohen online per ato provime te cilat duan te japin ne sezonin e dimrit (Simestri 1)

 2. Formularet perkates dhe adresa e e-mailit ne te cilen do te dergohen formularet e rregjstrimit te plotesuara prej jush, do ti gjeni bashkelidhur ketij emaili.

 

Njoftim vetem per studentet e Programi i Ciklit të Dytë Master Profesional me kohe te te pjesshme

 

 1. Njoftohen studentet e vitit te 2 (fundor) perserites, te cilet kane provime te mbartura nga viti pare dhe i dyte, duhet te rregjistrohen online per ato provime te cilat duan te japin ne sezonin e dimrit (Simestri 1).

 2. Formularet perkates dhe adresa e e-mailit ne te cilen do te dergohen formularet e rregjstrimit te plotesuara prej jush, do ti gjeni bashkelidhur ketij emaili.

 

Njoftim vetem per studentet e Programi i Ciklit të Dytë Master te cilet kane filluar studimet ne vitin akademik ne vitin 2010-2011 deri ne vitin akademik 2015-2016

 

 1. Njoftohen studentet e vitit te 2 (fundor) perserites, te cilet kane provime te mbartura nga viti pare dhe i dyte, duhet te rregjistrohen online per ato provime te cilat duan te japin ne sezonin e dimrit (Simestri 1).

 2. Formularet perkates dhe adresa e e-mailit ne te cilen do te dergohen formularet e rregjstrimit te plotesuara prej jush, do ti gjeni bashkelidhur ketij emaili.

 

Kliko këtu -> DATA PROVIME

 

 

Plotësohen formularët e regjistrimit bashkëngjitur këtij njoftimi sipas programit përkatës nga ana e studentit, për lëndët të cilat janë të interesuar për ti dhënë provim dhe i përcillen sekretares mësimore në email, në mënyrë që të kryhen verifikimet përkatëse.

 

AFATI I REGJISTRIMIT ESHTE DATA 25.01.2022 DERI 30.01.2022

 

Formularët e plotësuar të përcillen në adresat e emailit si më poshtë:

 

 

1) Programi i Integruar i Ciklit të Dytë ,viti 1, “Master i Shkencave në Drejtësi”: desjana.bezhani@fdut.edu.al

 

2) Programi i Integruar i Ciklit të Dytë, viti 2, “Master i Shkencave në Drejtësi”: mimoza.cenaj@fdut.edu.al

 

 

3) Programi i Integruar i Ciklit të Dytë, viti 3, “Master i Shkencave në Drejtësi”: mimoza.cenaj@fdut.edu.al

 

4) Programi Bachelor viti 3, Viti Akademik 2020 – 2021 dhe studentët përsëritës, me kohë e plotë: desjana.bezhani@fdut.edu.al

 

5) Programi Bachelor viti 4 , me kohë të pjesshme: mimoza.cenaj@fdut.edu.al

 

 

6) Programi Master Shkencor dhe Profesional:  marsela.zurbo@fdut.edu.al

 

 

Kujdes: Formularet e regjistrimit per cdo student jane ndare ne:

 

Kliko këtu ->FORMULAR REGJISTRIMI PICD

 

Kliko këtu ->FORMULAR BACHELOR SISTEMI ME KOHË TË PLOTË

 

Kliko këtu ->FORMULAR PROGRAMIT BACHELOR, SISTEMI ME KOHE TE PJESSHME

 

Kliko këtu ->Formular Master Profesional Penal

 

Kliko këtu ->Formular Master Profesional Publik

 

Kliko këtu ->Formular Master Shkencor Civil

 

Kliko këtu ->Formular Master Shkencor Penal

 

Kliko këtu ->Formular Master Shkencor Publik

 

Kliko këtu ->Formular EU Business Law

 

Kliko këtu ->Formular Master 2010-2011deri 2015-2016

 

Kliko këtu ->Formular Master Profesional Civil

 

Kliko këtu ->Formular Master Profesional Kohe e Pjesshme

Leave A Comment