Mbi Lejen vjetore te vitit 2021 per personelin akademik, ndihemes akademik dhe administrativ te Universitetit te Tiranes

RINJOFTIM MBI STUDENTËT E PROGRAMIT TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË DHE CIKLIT TË PARË TË CILËVE JU KANË ZGJATUR STUDIMET PËRTEJ KOHËZGJATJES MAKSIMALE
22/12/2021
Njoftim për rifillimin e procesit mësimor
31/12/2021
Mbi Lejen vjetore te vitit 2021 per personelin akademik, ndihemes akademik dhe administrativ te Universitetit te Tiranes