NUREMBERG MOOT COURT 2022

“Për shtyrjen e datës së dorëzimit të dokumentacionit përkatës të aplikantëve për anëtarë të Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete (KZSF), në Universitetin e Tiranës.”
29/11/2021
Thirrje Erasmus +
07/12/2021
NUREMBERG MOOT COURT 2022