Shkolla Dimerore mbi Financat Politike

Ne kuader te marreveshjes se bashkepunimit me UT dhe Fakultetin e Drejtesise dhe ne vijim te komunikimeve qe NDI ka pasur me ju, NDI ne bashkepunim me Universitetin e Tiranes do te organizojne nje shkolle dimerore per studentet gjate muajit Dhjetor. Nga cdo fakultet do te zgjidhen jo me shume se 6 studente. Në kuadër […]

Thirrje për shprehje interesi për studentët – Debati Universitar Edicioni III

Per me shume info dergoni email te kjo adrese: petrina.broka@fdut.edu.al Thirrja:http://debate.scidevcenter.org/thirrje-per-shprehje-interesi-per-studentet-debati-universitar-edicioni-iii/http://debate.scidevcenter.org/thirrje-per-shprehje-interesi-per-studentet-debati-universitar-edicioni-iii/ Thirrja e plotë: http://debate.scidevcenter.org/wp-content/uploads/2021/10/Thirrja_Shprehje_Interes_Student-Edicion-3.pdf

NJOFTIM RIHAPEN APLIKIMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE MASTER I SHKENCAVE DHE MASTER PROFESIONAL NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, UT, PËR VITIN AKADEMIK 2021 – 2022.

TË GJITHË STUDENTËT E INTERESUAR DHE QË PLOTËSOJNË KRITERET PËR TË NDJEKUR NJË PREJ PROGRAMEVE QË OFRON FAKULTETI I DREJTËSISË, UT,  JANË TË LUTUR QË TË PARAQITEN PRANË AMBIENTEVE TË FDUT-SË DUKE FILLUAR NGA DATA 18.11.2021 DERI NË DATËN 21.11.2021 PËR TË APLIKUAR.   Udhëzim-nr.17-datë-30.7.2019 Udhëzim Nr.11,datë 02.06.2021 dhe Udhëzim Nr.15,datë 26.05.2020 MODEL Formular Aplikimi […]

NJOFTIM PËR STUDENTËT E FAKULTETIT TË DREJTËSISË TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS

Në zbatim të Vendimit Nr.198, Datë 11.11.2021 të Rektorit të UT “Për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve, për anëtarë të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës” dhe “Rregullores për Zgjedhjet e Para të Këshillave të Studentëve në Universitetin e Tiranës” miratuar me Vendimin Nr.22 datë 26.06.2019 të Senatit Akademik të […]

Per shpalljen e periudhes zgjedhore dhe dates se zgjedhjeve, per anetar te Keshillave Studentore te Fakulteteve te Universitetit te Tiranes

Vendimin Nr.198, date 11.11.2021 te Rektorit te UT Prof. Dr. Artan Hoxha “Per shpalljen e periudhes zgjedhore dhe dates se zgjedhjeve, per anetar te Keshillave Studentore te Fakulteteve te Universitetit te Tiranes” dhe te “Rregullores per zgjedhjet e para te Keshillave te Studenteve ne Universitetin e Tiranes” miratuar me Vendimin Nr.22, date 20.06.2019 te Senatit […]

NJOFTIM PËR GJITHË STUDENTËT E VITIT TË PARË MASTER

NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E VITIT TË PARË MASTER, TË CILËT JANË REGJISTRUAR NË NJË PREJ PROGRAMEVE KU JANË SHPALLUAR FITUES, SE BAZUAR NË STRUKTURËN E MIRATUAR PËR VITIN AKADEMIK 2021 – 2022, NESËR MË DATË 08.11.2021 FILLON PROÇESI MËSIMOR, PËR VITIN E PARË, NË TË GJITHA PROGRAMET QË OFRON FAKULTETI I DREJTËSISË, UNIVERSITETI I […]

Vaksinimi në Fakultetin e Drejtësisë UT

NJOFTOHEN STUDENTËT E FAKULTETIT TË DREJTËSISË UT SE NË MJEDISET E FAKULTETIT JANË KRIJUAR KUSHTET E NEVOJSHME PËR KRYRJEN E VAKSINIMIT NGA PERSONELI MJEKSOR PËRKATËS NGA DATA   08 – 12  NËNTOR 2021, SALLA 106. ATA TË CILËT DUAN TË BËJNË DOZËN E PARË DHE TË DYTË VAKSINAT JANË: ASTRAZENECA, CORONAVAC, PFIZER

Thirrje për shprehje interesi për studentët – Debati Universitar Edicioni III

.   Thirrja:http://debate.scidevcenter.org/thirrje-per-shprehje-interesi-per-studentet-debati-universitar-edicioni-iii/http://debate.scidevcenter.org/thirrje-per-shprehje-interesi-per-studentet-debati-universitar-edicioni-iii/   Thirrja e plotë: http://debate.scidevcenter.org/wp-content/uploads/2021/10/Thirrja_Shprehje_Interes_Student-Edicion-3.pdf     .

Dekani i Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Prof. Dr Sokol Mëngjesi zhvilloi një takim me Dekanin e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Poitier Prof. Dr. Didier Veillon

Në tetor një delegacion nga Universiteti i Tiranës zhvilloi takime me përfaqësues të Universitetit të Poitierit me qëllim rritjen e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të ekperiencave ndërmjet stafit akademik dhe studentëve të të dyja Universiteteve. Ne këtë kuadër, me datë 06.10.2021, Dekani i Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Prof. Dr Sokol Mëngjesi zhvilloi një takim […]

.     [vc_row][vc_column][vc_column_text] “STRUKTURA E VITIT AKADEMIK 2021 – 2022 “ [fancy_link title=”STRUKTURA E VITIT AKADEMIK 2021 – 2022″ link=”https://fdut.edu.al/wp-content/uploads/2021/11/STRUKTURA-2021-2022.pdf” target=”_blank” style=”1″ class=”” download=””]       .