SHTYRJE AFATI PER DOREZIMIN E DOKUMENTAVE PER PERJASHTM/PERGJYSMIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PERFITIMIN E BURSES FINANCIARE PER VITIN AKADEMIK 2021-2022, DERI NE DATEN 10.12.2021.

Njoftim për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve, për anëtar të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës
23/11/2021
Listat e studenteve per vitin akademik 2021-2022, te PICD dhe Master Shkencor dhe Profesional, sipas ID-ve personale,  bazuar ne Rregulloren per zgjedhjet e para te Keshillave te studenteve ne Universitetin e Tiranes, neni 12, pika 6.
25/11/2021
SHTYRJE AFATI PER DOREZIMIN E DOKUMENTAVE PER PERJASHTM/PERGJYSMIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PERFITIMIN E BURSES FINANCIARE PER VITIN AKADEMIK 2021-2022, DERI NE DATEN 10.12.2021.

1-DOREZIMI I DOKUMENTACIONIT, PER PERJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PERFITIM TE BURSES FINANCIARE PER CIKLIN E PARE TE STUDIMEVE ” Program i Integruar ne Drejtesi”, BEHET PRANE ZYRES SE FINANCES.

2-DOREZIMI I DOKUMENTACIONIT, PER PERGJYSMIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT  PER CIKLIN E DYTETE STUDIMEVE “Master”, BEHET PRANE ZYRES SE SHERBIMEVE(KATI I)

DOREZIMI I DOKUMENTACIONIT DUHET TE SHOQEROHET ME FORMULARET PERKATES.

3-STUDENTET ME MESATARE 9-10, NUK DOREZOJNE DOKUMENTACION, PAS PUBLIKIMIT TE LISTES EMERORE DUHET TE DOREZOJNE NR. E LLOGARISE BANKARE “CREDINS”

 

 

 

 

 

 

 

 

.