1-DOREZIMI I DOKUMENTACIONIT, PER PERJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PERFITIM TE BURSES FINANCIARE PER CIKLIN E PARE TE STUDIMEVE ” Program i Integruar ne Drejtesi”, BEHET PRANE ZYRES SE FINANCES.

2-DOREZIMI I DOKUMENTACIONIT, PER PERGJYSMIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT  PER CIKLIN E DYTETE STUDIMEVE “Master”, BEHET PRANE ZYRES SE SHERBIMEVE(KATI I)

DOREZIMI I DOKUMENTACIONIT DUHET TE SHOQEROHET ME FORMULARET PERKATES.

3-STUDENTET ME MESATARE 9-10, NUK DOREZOJNE DOKUMENTACION, PAS PUBLIKIMIT TE LISTES EMERORE DUHET TE DOREZOJNE NR. E LLOGARISE BANKARE “CREDINS”

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Leave A Comment