Njoftohen të gjithë studentët e Universitetit të Tiranës se me Vendimin e Rektorit nr.196, datë 11.11.2021 , për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve, për anëtar të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës

 

Lutem të publikohen në faqet e Njësive tuaja kryesore informacionet bashkëlidhur.

 

Rregullore për zgjedhjet e para të këshillave të studentëve në Universitetin e Tiranës  (Kliko këtu)

 

Komisioni Institucional Zgjedhor Studentor

 

Vendim Nr. 1, datë 23.11.2021, “Për konstituimin e Komisionit të Apelimit Studentor, në Universitetin e Tiranës dhe zgjedhjen e Kryetarit të tij” (Kliko këtu)

Vendim Nr.2, datë 23.11.2021, “Për shpalljen e fillimit të procedurave për regjistrimin e kandidatëve për anëtarë të Këshillave Studentorë në UT” (Kliko këtu)

Komisioni i Apelimit Studentor

 

Vendim Nr.1, datë 23.11.2021, “Për konstituimin e Komisionit Institucional Zgjedhor Studentor, në Universitetin e Tiranës dhe zgjedhjen e Kryetarit të tij” (Kliko këtu)

Leave A Comment