Ne kuader te marreveshjes se bashkepunimit me UT dhe Fakultetin e
Drejtesise dhe ne vijim te komunikimeve qe NDI ka pasur me ju, NDI ne
bashkepunim me Universitetin e Tiranes do te organizojne nje shkolle
dimerore per studentet gjate muajit Dhjetor. Nga cdo fakultet do te
zgjidhen jo me shume se 6 studente.

Në kuadër të organizimit të shkollës dimërore, po ndaj me ju një link
në google form i cili përmban formularin e aplikimit qe na eshte
derguar nga NDI per ta shperndare tek studentet e nivelit Master.

https://forms.gle/iBYQU1vgQ99h9TndA

Afati për të plotësuar formularin është data 21 nëntor 2021
dhe perzgjedhja e studenteve behet brenda dates 24 nentor 2021.

Leave A Comment