TË GJITHË STUDENTËT E INTERESUAR DHE QË PLOTËSOJNË KRITERET PËR TË NDJEKUR NJË PREJ PROGRAMEVE QË OFRON FAKULTETI I DREJTËSISË, UT,  JANË TË LUTUR QË TË PARAQITEN PRANË AMBIENTEVE TË FDUT-SË DUKE FILLUAR NGA DATA 18.11.2021 DERI NË DATËN 21.11.2021 PËR TË APLIKUAR.

 

  1. Udhëzim-nr.17-datë-30.7.2019

  2. Udhëzim Nr.11,datë 02.06.2021 dhe Udhëzim Nr.15,datë 26.05.2020

  3. MODEL Formular Aplikimi – Master 2021-2022

  4. VENDIM Nr. 16 Datë 20.09.2021

  5. Shtojca nr. 5

  6. Shtojca nr. 6

  7. Shtojca nr. 7

  8. FATURË PËR ARKËTIM 3.000 Lekë, Program II Studimi

  9. FATURË PËR ARKËTIM 2.000 Lekë

 

Leave A Comment