Per shpalljen e periudhes zgjedhore dhe dates se zgjedhjeve, per anetar te Keshillave Studentore te Fakulteteve te Universitetit te Tiranes

NJOFTIM PËR GJITHË STUDENTËT E VITIT TË PARË MASTER
07/11/2021
NJOFTIM PËR STUDENTËT E FAKULTETIT TË DREJTËSISË TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS
16/11/2021
Per shpalljen e periudhes zgjedhore dhe dates se zgjedhjeve, per anetar te Keshillave Studentore te Fakulteteve te Universitetit te Tiranes

Vendimin Nr.198, date 11.11.2021 te Rektorit te UT Prof. Dr. Artan Hoxha “Per shpalljen e periudhes zgjedhore dhe dates se zgjedhjeve, per anetar te Keshillave Studentore te Fakulteteve te Universitetit te Tiranes” dhe te “Rregullores per zgjedhjet e para te Keshillave te Studenteve ne Universitetin e Tiranes” miratuar me Vendimin Nr.22, date 20.06.2019 te Senatit Akademik te Universitetit te Tiranes.

 

 

Kliko ketu -> VENDIM Nr. 198, Date 11.11.2021