Vendimin Nr.198, date 11.11.2021 te Rektorit te UT Prof. Dr. Artan Hoxha “Per shpalljen e periudhes zgjedhore dhe dates se zgjedhjeve, per anetar te Keshillave Studentore te Fakulteteve te Universitetit te Tiranes” dhe te “Rregullores per zgjedhjet e para te Keshillave te Studenteve ne Universitetin e Tiranes” miratuar me Vendimin Nr.22, date 20.06.2019 te Senatit Akademik te Universitetit te Tiranes.

 

 

Kliko ketu -> VENDIM Nr. 198, Date 11.11.2021

Leave A Comment