NJOFTIM PËR GJITHË STUDENTËT E VITIT TË PARË MASTER

Vaksinimi në Fakultetin e Drejtësisë UT
05/11/2021
Per shpalljen e periudhes zgjedhore dhe dates se zgjedhjeve, per anetar te Keshillave Studentore te Fakulteteve te Universitetit te Tiranes
13/11/2021
NJOFTIM PËR GJITHË STUDENTËT E VITIT TË PARË MASTER

NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E VITIT TË PARË MASTER, TË CILËT JANË REGJISTRUAR NË NJË PREJ PROGRAMEVE KU JANË SHPALLUAR FITUES, SE BAZUAR NË STRUKTURËN E MIRATUAR PËR VITIN AKADEMIK 2021 – 2022, NESËR MË DATË 08.11.2021 FILLON PROÇESI MËSIMOR, PËR VITIN E PARË, NË TË GJITHA PROGRAMET QË OFRON FAKULTETI I DREJTËSISË, UNIVERSITETI I TIRANËS.

SUKSESE NË VITIN E RI AKADEMIK 2021 – 2022!