29/11/2021

“Për shtyrjen e datës së dorëzimit të dokumentacionit përkatës të aplikantëve për anëtarë të Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete (KZSF), në Universitetin e Tiranës.”

.     Kliko Këtu ->  Vendim Nr.4, Datë 29.11.2021           .
26/11/2021

Mbi pushimin e festave zyrtare

.     Me rastin e festës së Pavarësisë dhe festës së Flamurit, 28 dhe 29 nëntor, ju njoftojmë se dita e hënë dhe dita e […]
25/11/2021

Për shpalljen e fillimit të procedurave për regjistrimin e kandidatëve, për anëtarë të Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete (KZSF), në Universitetin e Tiranës

. Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor Studentor, Nr. 3, datë 25.11.2021 “Për shpalljen e fillimit të procedurave për regjistrimin e kandidatëve, për anëtarë të Komisionit të […]
25/11/2021

Listat e studenteve per vitin akademik 2021-2022, te PICD dhe Master Shkencor dhe Profesional, sipas ID-ve personale,  bazuar ne Rregulloren per zgjedhjet e para te Keshillave te studenteve ne Universitetin e Tiranes, neni 12, pika 6.

.   Kliko këtu ->  STUDENTET PICD, Viti 1, 2 dhe 3 Kliko këtu ->  Master viti pare 2021-2022 me ID Kliko këtu ->  Master viti […]