Mbi pushimin e festave zyrtare

.     Me rastin e festës së Pavarësisë dhe festës së Flamurit, 28 dhe 29 nëntor, ju njoftojmë se dita e hënë dhe dita e martë janë ditë pushimi. […]

Për shpalljen e fillimit të procedurave për regjistrimin e kandidatëve, për anëtarë të Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete (KZSF), në Universitetin e Tiranës

. Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor Studentor, Nr. 3, datë 25.11.2021 “Për shpalljen e fillimit të procedurave për regjistrimin e kandidatëve, për anëtarë të Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete […]

SHTYRJE AFATI PER DOREZIMIN E DOKUMENTAVE PER PERJASHTM/PERGJYSMIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PERFITIMIN E BURSES FINANCIARE PER VITIN AKADEMIK 2021-2022, DERI NE DATEN 10.12.2021.

1-DOREZIMI I DOKUMENTACIONIT, PER PERJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT DHE PERFITIM TE BURSES FINANCIARE PER CIKLIN E PARE TE STUDIMEVE ” Program i Integruar ne Drejtesi”, BEHET PRANE ZYRES SE […]

Njoftim për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve, për anëtar të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës

Njoftohen të gjithë studentët e Universitetit të Tiranës se me Vendimin e Rektorit nr.196, datë 11.11.2021 , për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve, për anëtar të Këshillave […]

SEE LJ Call for Papers

.     Kliko këtu -> Call for Papers_SEELJ_November2021         .

Thirrje Erasmus +

.     Kliko këtu -> ERASMUS+, UNIVERSITETI E HUMBOLDIT NE GJERMANI Kliko këtu -> ERASMUS+, UNIVERSITETI E SAARLAND, GJERMANI Kliko këtu -> ERASMUS+, UNIVERSITETI ITALI   .