Thirrje Erasmus +

.     ERASMUS+, UNIVERSITETI BOLONJES,ITALI   ERASMUS+, UNIVERSITETI PAVIAS,ITALI   ERASMUS+, UNIVERSITETI ALGARVE

Fillimi i vitit akademik 2021 – 2022 fillon ditën e hënë datë 18.10.2021.

Për të hyrë në ambientet e Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës duhet të jeni të paisur me maskë. Gjithashtu duhet të keni me vete mjetin e ID dhe Çertifikatën e vaksinimit ose testin  PCR. Këto masa meren duke respektuar aktet rregullatore lidhur me protokollet mbi parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuara nga […]

Master in Transitional Justice

Click here -> https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.osce.org%2Fsq%2Fpresence-in-albania%2F500713%3Ffbclid%3DIwAR06t3dsKrhw5Xp8qOwO87R-CKIpyZis8EFOkOFFCHBTOMTGWe8aTar41Bg&h=AT17Gny5eAvwaLkJYhmLdy5R36BI1olyKjcpCDVEqeH6QP-IjN2TR8EvWBATD9vw3oenEeKTl1RIukdWXUn2-Vfy1XtEqMj3v4caWssbLFmN3CW2gPXqMkKR19vF&s=1

Informacion ne lidhje me bursat financiare dhe kategorite qe perfitojne perjashtim/pergjysmim nga tarifa e shkollimi per vitin akademik 2021-2022.

NE BAZE TE VKM NR.39 DATE 23.01.19, VKM NR.40 DATE 23.01.19  DHE VKM 251 DATE 27.03.20, STUDENTET E CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE : Programi i integruar ne Drejtesi ,PERFITOJNE BURSE FINANCIARE SIPAS KATEGORIVE BASHKELIDHUR DHE PERJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PER VITIN 2021-2022 NE BAZE TE VKM 780 DATE 26.12.2018, STUDENTET E CIKLIT TE […]

FITUES DEGA E DYTË PËR PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË INTEGRUAR “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI” ( SHPËRNDARJE KUOTASH)

.       Kliko këtu ->  Renditja me ID të dhënat data 13.10.2021, Dega e dytë “Shperndarje Kuotash”       .

Në kuadër të rritjes së mobiliteteve Erasmus+ dhe bashkëpunimit me Fakultetet Frëngjishtfolëse

.   Me fillimin e vitit akademik 2021-2022, Fakulteti i Drejtësisë do të ofrojë një kurs, pa pagesë, të frëngjishtes juridike për të gjithë studentët që kanë njohuri bazike në gjuhën frënge. Ky kurs zhvillohet me qëllim përmirësimin e gjuhës frënge, në kuadër të rritjes së mobiliteteve Erasmus+ dhe bashkëpunimit me Fakultetet frëngjishtfolëse, ku një vend të […]