NJOFTIM PËR MATURANTËT APLIKANTË NË RAUNDIN E TRETË TË CILËT BËNË KËRKESA NË DATAT 27 – 28 TETOR 2021, NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E 8(TETË) KUOTAVE TË PA PLOTËSUARA PËR PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”, KANDIDATË STUDENTË BRENDA VENDIT

NJOFTIM RAUNDI KËRKESË , FAZA 2, NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E FITUESËVE NGA MATURANTËT APLIKANTË NË RAUNDIN E TRETË TË CILËT BËNË KËRKESA NË DATAT 27 – 28 TETOR 2021, NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E KUOTAVE TË PA PLOTËSUARA PËR PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”
29/10/2021
Thirrje Erasmus +
01/11/2021
NJOFTIM PËR MATURANTËT APLIKANTË NË RAUNDIN E TRETË TË CILËT BËNË KËRKESA NË DATAT 27 – 28 TETOR 2021, NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E 8(TETË) KUOTAVE TË PA PLOTËSUARA PËR PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”, KANDIDATË STUDENTË BRENDA VENDIT

SIPAS LISTAVE TË RENDITJES TË KANDIDATËVE TË SHPALLURA NË FAQEN ZYRTARE WEB DHE TË AFISHUARA NË MJEDISET E FAKULTETIT TË DREJTËSISË TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS KËTO 8 (TETË) KUOTA TË PAPLOTËSUARA U PLOTËSUAN NGA MATURANTËT APLIKANTË NË RAUNDIN E TRETË TË CILËT BËNË KËRKESA NË DATAT 27 – 28 TETOR 2021 PËRKATËSISHT:

7 KUOTA U PLOTËSUAN NË DATË 29.10.2021
1 KUOTË U PLOTËSUA NË DATË 30.10.2021