Lista e aplikanteve per ciklin e trete te studimeve “Master Ekzekutiv ne Kriminologji”, per vitin akademik 2021-2022

NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E FITUESËVE NGA MATURANTËT APLIKANTË NË RAUNDIN E TRETË TË CILËT BËNË KËRKESA NË DATAT 27 – 28 TETOR 2021, NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E KUOTAVE TË PA PLOTËSUARA PËR PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”
28/10/2021
NJOFTIM RAUNDI KËRKESË , FAZA 2, NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E FITUESËVE NGA MATURANTËT APLIKANTË NË RAUNDIN E TRETË TË CILËT BËNË KËRKESA NË DATAT 27 – 28 TETOR 2021, NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E KUOTAVE TË PA PLOTËSUARA PËR PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”
29/10/2021
Lista e aplikanteve per ciklin e trete te studimeve “Master Ekzekutiv ne Kriminologji”, per vitin akademik 2021-2022
 1. I10331029G

 2. I20515007S

 3. J80203053F

 4. J05630109M

 5. J15530067H

 6. J60203042L

 7. I75917046G

 8. J21206060W

 9. J75707095B

 10. I00725096M

 11. J50130062S

 12. J26011071U

 13. G21018105D

 14. J70524048N

 15. J60430011I

 16. J60415050W

 17. H15220081E

 18. J06111003L

 19. J15629118H

 20. I40309091C

 21. J85813046I

 22. I75522111K

 23. J80726044V

 24. I60915071M

 25. J51202043P

 26. J30508083J

 27. J50815102U

 28. J01209075N

 29. I95125034B

 30. J65823082G

 31. J50912045I

 32. I00526007C

 33. I95625142N

 34. H50519071S

 35. J75203060U

 36. J85820016W

 37. I50212179W