Fituesi i fundit për fazën e parë, datë 29 Tetor 2021, ora 8.00-16.00 u përcaktua me vijë të kuqe, në varësi të numrit të  kuotave të paplotësuara, 8(tetë), pra fitues janë kandidatët me numër rendor nga 1 deri në 8, sipas listës të rënditjes së kandidatëve bashkëlidhur këtij njoftimi.

Kuotat e paplotësuara në fazën e parë, do të plotësohen në fazën e dytë datë 30 Tetor 2021, ora 8.00-16.00 me kandidatët e renditur sipas pikëve të fituara mbas vijës së kuqe.

Kuotat e paplotësuara në fazën e dytë, do të plotësohen në fazën e tretë datë 31 Tetor 2021, ora 8.00-16.00 me kandidatët e renditur sipas pikëve të fituara mbas vijës së kuqe.

 

 

 

 

Leave A Comment