Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës do të marrë pjesë në edicionin e 38th të konkursit ndërkombëtar Jean-Pictet Competition që do të zhvillohet në datat 19 deri 26 Mars 2022

Njoftim për vende të lira pune
25/10/2021
NJOFTIM PËR MATURANTËT APLIKANTË NË RAUNDIN E TRETË PËR DORËZIMIN E KËRKESAVE NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E KUOTAVE TË PA PLOTËSUARA PËR PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”
26/10/2021
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës do të marrë pjesë në edicionin e 38th të konkursit ndërkombëtar Jean-Pictet Competition që do të zhvillohet në datat 19 deri 26 Mars 2022

Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës do të marrë pjesë në edicionin e 38th të konkursit ndërkombëtar Jean-Pictet Competition që do të zhvillohet në datat 19 deri 26 Mars 2022, në Durrës. Fakulteti do të përfaqësohet nga dy skuadra studentësh,  një skuadër anglishtfolëse dhe një skuadër frëngjishfolëse, secila me nga 3 studentë në përbërje. Preferohen studentët që kanë njohuri në të drejtën ndërkombëtarë publike dhe janë njohës shumë të mirë të gjuhës angleze ose frënge.

Studentët e interesuar duhet të dërgojnë deri me datë 01.11.2021 email tek adresat e emalit: armela.kromici@fdut.edu.al ose fjorda.shaqrri@fdut.edu.al