.

 

NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E VITIT TË PARË DHE TË DYTË QË NDJEKIN NJË PROGRAM STUDIMI NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL, SE PËR TU REGJISTRUAR NË LËNDËT ME ZGJEDHJE SIPAS PLANEVE MËSIMORE JANË TE DETYRUAR TË PARAQITEN PERSONALISHT PRANË SEKRETARISË MËSIMORE TË FDUT PËR TË ZGJEDHUR LËNDËT QË DUAN TË NDJEKIN GJATË SEMESTRIT TË PARË TË VITIT AKADEMIK 2021 – 2022.

 

 

AFATI PËR TU REGJISTRUAR  ËSHTË  NGA DITA E HËNË DATE 25.10.2021 DERI NË DATEN 15.11.2021

 

 

 

 

 

.

Leave A Comment