Thirrja e hapur ne kuader te programit te perbashket midis Universitetit La Sapienza ne itali dhe Universitetit McMaster ne Kanada

LISTAT E APLIKANTËVE NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL
21/10/2021
NJOFTIM PËR LËNDËT ME ZGJEDHJE PËR PROGRAMET MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL
22/10/2021
Thirrja e hapur ne kuader te programit te perbashket midis Universitetit La Sapienza ne itali dhe Universitetit McMaster ne Kanada