PUBLIKOHEN LISTAT E APLIKANËVE NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL.

 

PAS FAZËS SË APLIKIMEVE DHE PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE TË APLIKANËTVE JENI TË LUTUR TË VERIFIKONI TË DHËNAT TUAJA.

 

NË RAST SE KONSTATONI TË DHËNA PERSONALE JO TË SAKTA BRËNDA DATËS 24.10.2021 DËRGONI NJË EMAIL NË ADRESËN: master@fdut.edu.al

 

 

Kliko këtu -> APLIKANTË NGA FDUT

.

Kliko këtu -> APLIKANTË NGA UNIVERSITETET E HUAJA

.

Kliko këtu -> APLIKANTË NGA IAL E TJERA PUBLIKE

.

Kliko këtu -> APLIKANTË NGA IAL JOPUBLIKE

.

Kliko këtu -> APLIKANTË PËR DEGË TË DYTË 

.

Kliko këtu -> APLIKANTË NGA TROJE + KUOTA TË VEÇANTA

.

Kliko këtu -> APLIKANTË PËR MASTER PROFESIONAL  EUBLW ME PROFIL EKONOMIK 

 

.

Leave A Comment