LISTAT E APLIKANTËVE NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL

Thirrje Erasmus +
18/10/2021
Thirrja e hapur ne kuader te programit te perbashket midis Universitetit La Sapienza ne itali dhe Universitetit McMaster ne Kanada
21/10/2021
LISTAT E APLIKANTËVE NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL

PUBLIKOHEN LISTAT E APLIKANËVE NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL.

 

PAS FAZËS SË APLIKIMEVE DHE PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE TË APLIKANËTVE JENI TË LUTUR TË VERIFIKONI TË DHËNAT TUAJA.

 

NË RAST SE KONSTATONI TË DHËNA PERSONALE JO TË SAKTA BRËNDA DATËS 24.10.2021 DËRGONI NJË EMAIL NË ADRESËN: master@fdut.edu.al

 

 

Kliko këtu -> APLIKANTË NGA FDUT

.

Kliko këtu -> APLIKANTË NGA UNIVERSITETET E HUAJA

.

Kliko këtu -> APLIKANTË NGA IAL E TJERA PUBLIKE

.

Kliko këtu -> APLIKANTË NGA IAL JOPUBLIKE

.

Kliko këtu -> APLIKANTË PËR DEGË TË DYTË 

.

Kliko këtu -> APLIKANTË NGA TROJE + KUOTA TË VEÇANTA

.

Kliko këtu -> APLIKANTË PËR MASTER PROFESIONAL  EUBLW ME PROFIL EKONOMIK 

 

.