Mesazhi i Rektorit të Universitetit të Tiranës Prof. Dr. Artan Hoxha për fillimin e vitit të ri akademik 2021 – 2022

Fillimi i vitit akademik 2021 – 2022 fillon ditën e hënë datë 18.10.2021.
15/10/2021
Listat e plota paraprake të renditjes së kandidatëve për të ndjekur studimet në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, Në Programin e Integruar i Ciklit II “Master i Shkencave në Drejtësi”
18/10/2021
Mesazhi i Rektorit të Universitetit të Tiranës Prof. Dr. Artan Hoxha për fillimin e vitit të ri akademik 2021 – 2022