NE BAZE TE VKM NR.39 DATE 23.01.19, VKM NR.40 DATE 23.01.19  DHE VKM 251 DATE 27.03.20, STUDENTET E CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE : Programi i integruar ne Drejtesi ,PERFITOJNE BURSE FINANCIARE SIPAS KATEGORIVE BASHKELIDHUR DHE PERJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PER VITIN 2021-2022

NE BAZE TE VKM 780 DATE 26.12.2018, STUDENTET E CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE ” MASTER” PERFITOJNE PERGJYSMIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PER VITIN AKADEMIK 2021-2022.

DOKUMENTAT PER PERFITIMIN E BURSES FINANCIARE DHE PERJASHTIMIN NGA TARIFA E SHKOLLIMIT ,CIKLI I PARE I STUDIMEVE, DOREZOHEN PRANE ZYRES SE FINANCES NGA DATE 18.10.21-19.11.21.BASHKELIDHUR ME DOKUMENTACIONIN DUHET TE PLOTESOHET EDHE FORMULARI BASHKELIDHUR.

DOKUMENTAT PER PERGJYSMIM TE TARIFES SE SHKOLLIMIT PER CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE “MASTER”,DOREZOHEN PRANE DEGES SE SHERBIMEVE( KATI 1) NGA DATA 18.10.21-19.11.21.BASHKELIDHUR ME DOKUMENTACIONIN DUHET TE PLOTESOHET EDHE FORMULARI BASHKELIDHUR.

BASHKELIDHUR DOKUMENTACIONI PERKATES SIPAS KATEGORIVE.

Kliko këtu -> Formular aplikimi kategori master

Kliko këtu -> Formular aplikimi per burse

Kliko këtu -> Formular aplikimi per kategori(bachelor)

Leave A Comment