FITUES DEGA E DYTË PËR PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË INTEGRUAR “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI” ( SHPËRNDARJE KUOTASH)

Në kuadër të rritjes së mobiliteteve Erasmus+ dhe bashkëpunimit me Fakultetet Frëngjishtfolëse
12/10/2021
Informacion ne lidhje me bursat financiare dhe kategorite qe perfitojne perjashtim/pergjysmim nga tarifa e shkollimi per vitin akademik 2021-2022.
15/10/2021
FITUES DEGA E DYTË PËR PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË INTEGRUAR “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI” ( SHPËRNDARJE KUOTASH)