30/10/2021

NJOFTIM PËR MATURANTËT APLIKANTË NË RAUNDIN E TRETË TË CILËT BËNË KËRKESA NË DATAT 27 – 28 TETOR 2021, NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E 8(TETË) KUOTAVE TË PA PLOTËSUARA PËR PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”, KANDIDATË STUDENTË BRENDA VENDIT

SIPAS LISTAVE TË RENDITJES TË KANDIDATËVE TË SHPALLURA NË FAQEN ZYRTARE WEB DHE TË AFISHUARA NË MJEDISET E FAKULTETIT TË DREJTËSISË TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS KËTO […]
29/10/2021

NJOFTIM RAUNDI KËRKESË , FAZA 2, NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E FITUESËVE NGA MATURANTËT APLIKANTË NË RAUNDIN E TRETË TË CILËT BËNË KËRKESA NË DATAT 27 – 28 TETOR 2021, NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E KUOTAVE TË PA PLOTËSUARA PËR PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”

Fituesi i fundit për fazën e parë, datë 29 Tetor 2021, ora 8.00-16.00 u përcaktua me vijë të kuqe, në varësi të numrit të  kuotave të […]
29/10/2021

Lista e aplikanteve per ciklin e trete te studimeve “Master Ekzekutiv ne Kriminologji”, per vitin akademik 2021-2022

I10331029G I20515007S J80203053F J05630109M J15530067H J60203042L I75917046G J21206060W J75707095B I00725096M J50130062S J26011071U G21018105D J70524048N J60430011I J60415050W H15220081E J06111003L J15629118H I40309091C J85813046I I75522111K J80726044V I60915071M J51202043P J30508083J […]
28/10/2021

NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E FITUESËVE NGA MATURANTËT APLIKANTË NË RAUNDIN E TRETË TË CILËT BËNË KËRKESA NË DATAT 27 – 28 TETOR 2021, NË LIDHJE ME PLOTËSIMIN E KUOTAVE TË PA PLOTËSUARA PËR PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”

Fituesi i fundit për fazën e parë, datë 29 Tetor 2021, ora 8.00-16.00 u përcaktua me vijë të kuqe, në varësi të numrit të  kuotave të […]