Njoftim për Mbledhjen e Asamblesë

NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E ASAMBLESË SË PERSONELIT AKADEMIK TË FDUT PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATIT PËR ANËTAR TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE KANDIDATIT PËR ANËTAR TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË DATA: 13 .09. 2021 ORA: 11:00 SALLA: 402 FDUT Bazuar në shkresën Nr.2091/1, datë 29.07.2021 “Mbi shpalljen e vendeve vakante për dy anëtarë të […]