5th Summer University in the Balkans 2021   “CRISIS OF THE RULE OF LAW IN THE BALKANS AND IN THE EU”, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës

  5th Summer University in the Balkans 2021 “CRISIS OF THE RULE OF LAW IN THE BALKANS AND IN THE EU”   hosted by Faculty of Law, University of Tirana 15 – 16  September 2021 The Faculty of Law, University of Tirana, hosted the 5th Summer University in the Balkans 2021, “Crisis of the rule […]

Register now for “Universities’ responsibilities to society”

In June, we officially launched the Magna Charta 2020 (MCU 2020) in a global virtual celebration of the principles, values and responsibilities universities espouse. To further that discussion, we invite you to our next webinar that focuses on one of the main tenets of the new document: Universities’ responsibilities to society. WEBINAR: Universities’ responsibilities to society September 29, 2021 […]

KONKURSI PUNIMEVE KËRKIMORE – 2

Për të nxitur kërkimin shkencor cilësor, si dhe përdorimin e librarisë digjitale JSTOR, AADF në kuadër të projektit CleanScore,  ka ndërmarrë iniciativën për të zhvilluar “Konkursin Kombëtar të Punimeve Kërkimore – 2″. Pjesëmarrja në këtë konkurs është e hapur për të gjithë studentët që ndjekin aktualisht studimet në të gjitha universitetet në Shqipëri. Punimet që do të pranohen në konkurs nuk […]

Thirrje per studentet, krijimi i klubeve studentore- Nga Fondacioni Soros

Fondacioni Soros ka publikuar sot nje thirrje drejtuar studenteve, per te aplikuar per “Krijimin e klubeve studentore”, me qellim demokratizimin e universiteteve dhe permiresimin e jetes universitare. Individi/grupi i perzgjedhur do te mbeshtetet qofte ne aspektin organizativ te punes, si dhe ne aspektin e financimit te aktiviteteve te planifikuara. Afati i aplikimit- data 17 Shtator […]

Call4Autumn School

.         Kliko këtu ->  Summer School Cluster 2021_poster              

Thirrje Erasmus +

.     Kliko këtu -> Thirrje La sapienza staf 03.09.2021   Kliko këtu -> Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus La sapienca 03.09.2021       .

Thirrja për aplikime për “International Autumn School” të organizuar nga Rrjeti Universitar i Fëmijëve në Konfliktet e Armatosura I

Hapet thirrja për aplikime për “International Autumn School” të organizuar nga Rrjeti Universitar i Fëmijëve në Konfliktet e Armatosura i cili do të mbahet online nga data 4 deri më 19 Tetor 2021, për studentët e Universitetit të Tiranës.    Ky kurs i parë intensiv ndërkombëtar me temë “Fëmijët dhe Konfliktet e Armatosura dhe Rezoluta […]