LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR TRANSFERIMET E STUDIMEVE

LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE  PËR TRANSFERIMET E STUDIMEVE NË PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË  “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”  VITI AKADEMIK  2021 – 2022 Nr. ID Personale Emërtimi i programit të studimit nga transferohet dhe lloji(Bachelor, PICD) IAL – ja nga transferon studimet Viti  i studimit i ndjekur në vitin akademik 2020 […]

Thirrje për aplikim në programin e “Masterit Ekzekutiv” në “Kriminologji”, Viti akademik 2021 – 2022

  Kliko këtu – > MODEL Formular Aplikimi – Master Ekzekutiv 2021 – 2022 Kliko këtu – > FORMULAR Kliko këtu – > Pagesa Programi III Studimi

Periudha e pranimit të aplikimeve për ndjekjen e programeve të studimeve të ciklit të dytë ( Master Shkencor dhe Profesional ) për vitin akademik 2021 – 2022, do të jetë në datat 23 Shtator 2021 – 18 tetor 2021.

PËR HAPJEN E APLIKIMEVE NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL“, PËR TË GJITHA PROGRAMET E KËTIJ CIKLI STUDIMESH, NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, UNIVERSITETI I TIRANËS. KRITERET LIDHUR ME APLIKIMIN SI DHE DOKUMENTACIONIN PËRKATËS I GJENI NË VENDIMIN MË POSHTË.   Udhëzim-nr.17-datë-30.7.2019 Udhëzim Nr.11,datë 02.06.2021 dhe Udhëzim Nr.15,datë 26.05.2020 MODEL […]

Call4Autumn School

Kliko këtu -> SS_poster_new version   Kliko këtu -> Online Summer School Program 2021     

KUOTAT E VEÇANTA DHE TROJET VITI AKADEMIK 2021 – 2022

LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE SI LISTË JO PËRFUNDIMTARE E FITUESVE SI PROGRAM TË PARË NË VITIN E PARË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI” KUOTAT E VEÇANTA DHE TROJET VITI AKADEMIK 2021 – 2022   Nr. ID Personale Emërtimi i Fakultetit dhe programit të studimit ku aplikon […]

KUOTAT E VEÇANTA DHE TROJET VITI AKADEMIK 2021 – 2022

LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE SI LISTË JO PËRFUNDIMTARE E FITUESVE SI PROGRAM TË PARË NË VITIN E PARË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI” KUOTAT E VEÇANTA DHE TROJET VITI AKADEMIK 2021 – 2022   Nr. ID Personale Emërtimi i Fakultetit dhe programit të studimit ku aplikon […]

Shkolla e 5-të Verore në Ballkan 2021, “Kriza e Shtetit të së Drejtës në Ballkan dhe në BE”, Fakulteti i Drejtësisë UT

Në kuadër të Shkollës së  5-të Verore në Ballkan 2021, “Kriza e Shtetit të së Drejtës në Ballkan dhe në BE”, Fakulteti i Drejtësisë, mbështeti realizimin e një aktivitet social me qëllim njohjen më të mirë të konteksit historik politik e social të vendit dhe ndikimin e tij në zhvillimet e shtetit të së drejtës […]

LISTA E KANDIDATËVE QË KANË APLIKUAR PËR DEGË TË DYTË, NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, UNIVERSITETI I TIRANËS PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

J46210094P J55428020G I95305037A H55517033G J30822077V J15521037K J45716034Q J15325036Q I80624062F J65204006H J55627036Q J15513076N I61126037T J46230059M I46117075R H45412129B J00805134C J40412024Q J55411037H J11003084A