Dokumentat dorëzohen në zyrën e Departamentit të së Drejtës Publike pranë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës.

 

 

 

DATA E FUNDIT E APLIKIMEVE TË KANDIDATËVE ËSHTË 05 Tëtor 2021

 

 

 

.

Leave A Comment