Kriteret për pedagogë të jashtëm Departamenti të së Drejtës Publike për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022 si më poshtë vijon:

Pyetësor – Vaksinimi anti COVID
29/09/2021
“Zhvillimi i kontratave kolektive dhe mbrojtja efektive e punëmarrësve shqiptar”
29/09/2021
Kriteret për pedagogë të jashtëm Departamenti të së Drejtës Publike për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022 si më poshtë vijon:

 

 

 

Dokumentat dorëzohen në zyrën e Departamentit të së Drejtës Publike pranë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës.

 

 

 

DATA E FUNDIT E APLIKIMEVE TË KANDIDATËVE ËSHTË 05 Tëtor 2021

 

 

 

.