Njoftohen studentët e vitit të tretë Bachelor me kohë të plotë, viti katërt Bachelor me kohë të pjesshme dhe vitit të dytë të Programit Master i Shkencave (penal/ civil/ publik), studentët e vitit të dytë Master Profesional (penal/ civil/ publik) me kohë të plotë dhe kohë të pjesshme, studentët e Masterit Profesional Eu Business Law, se provimet e sezonit të veçantë (muaji Tetor) do te zhvillohen online.

 

Data e provimit për programin Master është 4 tetor 2021, ora 12:00 dhe 15:00.

 

 

Data e provimit për programet Bachelor me kohe të plotë dhe të pjesshme është 5 tetor 2021, ora 10:00 dhe 13:00.

 

 

Regjistrimi i provimeve për studentët e të gjitha programeve të lartpërmendura do të bëhet online deri në datën 01 Tetor 2021.

 

Të plotësohen formularët e regjistrimit bashkëngjitur këtij njoftimi sipas programit përkatës nga ana e studentit, për lëndët të cilat janë të interesuar për të dhënë provim online dhe i përcillen sekretares mësimore në email përkatëse, në mënyrë që të kryhen verifikimet përkatëse dhe më tej të mundësohet përdorimi i platformës Online.

 

Studentët të cilët nuk kanë adresa zyrtare do të bëhet e mundur krijimi i emaileve dhe do ju nisen në adresat personale për të pasur akses në platformën Online Microsoft Teams.

 

Formularët për Master të plotësuar të përcillen në adresën e emailit si më poshtë:

 marsela.zurbo@fdut.edu.al

 

Programi Bachelor viti 3,  me kohë plotë:

 desjana.bezhani@fdut.edu.al

 

 

Programi Bachelor viti 4 , me kohë të pjesshme:

 mimoza.cenaj@fdut.edu.al

 

 

 

Kliko këtu -> Formulari Sezoni veçantë tetor 2021

 

 

 

.

Leave A Comment