NJOFTIM NË LIDHJE ME PAGESËN E TARIFËS SË SHKOLLIMIT 2020 – 2021

Sezon i veçantë provimesh, Tetor 2021
27/09/2021
LISTA RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË TIRANË, MË 27.09.2021
27/09/2021
NJOFTIM NË LIDHJE ME PAGESËN E TARIFËS SË SHKOLLIMIT 2020 – 2021

.

 

 

STUDENTET TE CILET, NUK KANE SHLYER DETYRIMET FINANCIARE PER VITIN AKADEMIK 2020-2021, JANE TE LUTUR TE PAGUAJNE TARIFEN E SHKOLLIMIT BRENDA DATES 30.09.2021

 

STUDENTET ,TE CILET DIPLOMOHEN NE SEZONIN E VJESHTES ,DUHET TE SHLYEJNE DETYRIMET FINANCIARE PERPARA DATES SE MBROJTJES SE TEMES SE DIPLOMES.

 

MANDATET GJENDEN ONLINE NE WEBSITE(WWW.FDUT.EDU.AL) OSE PRANE ZYRES SE INFORMACIONIT. KOPJEN E MANDATIT TE PAGESES MUND TA NISNI ME EMAIL NE ADRESEN :financa@fdut.edu.al OSE PRANE ZYRES SE FINANCES.

 

 

.