LISTA RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË TIRANË, MË 27.09.2021

NJOFTIM NË LIDHJE ME PAGESËN E TARIFËS SË SHKOLLIMIT 2020 – 2021
27/09/2021
LISTA E RENDITJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PËR TRANSFERIMET E STUDIMEVE, TIRANË, MË 27.09.2021
27/09/2021
LISTA RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË TIRANË, MË 27.09.2021