Listat e plota paraprake të renditjes së kandidatëve për të ndjekur studimet në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, Në Programin e Integruar i Ciklit II “Master i Shkencave në Drejtësi”

Thirrje për aplikim në programin e “Masterit Ekzekutiv” në “Kriminologji”, Viti akademik 2021 – 2022
22/09/2021
LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR TRANSFERIMET E STUDIMEVE
24/09/2021
Listat e plota paraprake të renditjes së kandidatëve për të ndjekur studimet në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, Në Programin e Integruar i Ciklit II “Master i Shkencave në Drejtësi”