LISTA RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË TIRANË

LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR TRANSFERIMET E STUDIMEVE
24/09/2021
LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE SI LISTË PËRFUNDIMTARE E FITUESVE SI PROGRAM TË PARË NË VITIN E PARË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”
26/09/2021
LISTA RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË TIRANË