Thirrje për aplikim në programin e “Masterit Ekzekutiv” në “Kriminologji”, Viti akademik 2021 – 2022