LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE SI LISTË JO PËRFUNDIMTARE E FITUESVE

SI PROGRAM TË PARË NË VITIN E PARË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”

KUOTAT E VEÇANTA DHE TROJET VITI AKADEMIK 2021 – 2022

 

Nr. ID Personale Emërtimi i Fakultetit dhe programit të studimit ku aplikon Kriteri Mesatarja e Shkolles se mesme Statusi i kanditatit Fitues/Jo fitues Shënime të veçanta
1 K20125092M FDUT – PICD 7.47 Fitues (Kuotë e veçantë)
2 ID1452417 FDUT – PICD 8.75 Fitues (Troje)
3 I477V4423 FDUT – PICD 6.85 Fitues (Troje)

Leave A Comment