Në kuadër të Shkollës së  5-të Verore në Ballkan 2021, “Kriza e Shtetit të së Drejtës në Ballkan dhe në BE”, Fakulteti i Drejtësisë, mbështeti realizimin e një aktivitet social me qëllim njohjen më të mirë të konteksit historik politik e social të vendit dhe ndikimin e tij në zhvillimet e shtetit të së drejtës dhe rrugëtimit përgjatë procesit të integrimit evropian. Në këtë kuadër u vizitua muzeumi ‘Shtëpia me Gjethe’, më 16 shtator 2021.

 

In the framework of the 5th Summer School in the Balkans 2021, “The Crisis of the Rule of Law in the Balkans and in the EU”, the Faculty of Law,  supported a social activity so that participants could have a better understanding of the historical political and social context of Albania and the impact on the rule of law and the European integration process for the country. Participants visited the museum ‘House with Leaves’, on September 16, 2021.

 

Leave A Comment