LISTA E KANDIDATËVE QË KANË APLIKUAR PËR TRANSFERIM STUDIMESH NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, UNIVERSITETI I TIRANËS PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

LISTA E KANDIDATËVE QË KANË APLIKUAR PËR DEGË TË DYTË, NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, UNIVERSITETI I TIRANËS PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022
17/09/2021
Shkolla e 5-të Verore në Ballkan 2021, “Kriza e Shtetit të së Drejtës në Ballkan dhe në BE”, Fakulteti i Drejtësisë UT
17/09/2021
LISTA E KANDIDATËVE QË KANË APLIKUAR PËR TRANSFERIM STUDIMESH NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, UNIVERSITETI I TIRANËS PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022
  1. H35503191M

  2. K25201052P

  3. K15504039L

  4. I75306044J

  5. K25421010I

  6. K25527050A