LISTA E KANDIDATËVE QË KANË APLIKUAR PËR DEGË TË DYTË, NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, UNIVERSITETI I TIRANËS PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022

5th Summer University in the Balkans 2021   “CRISIS OF THE RULE OF LAW IN THE BALKANS AND IN THE EU”, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
17/09/2021
LISTA E KANDIDATËVE QË KANË APLIKUAR PËR TRANSFERIM STUDIMESH NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, UNIVERSITETI I TIRANËS PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022
17/09/2021
LISTA E KANDIDATËVE QË KANË APLIKUAR PËR DEGË TË DYTË, NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, UNIVERSITETI I TIRANËS PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022
 1. J46210094P

 2. J55428020G

 3. I95305037A

 4. H55517033G

 5. J30822077V

 6. J15521037K

 7. J45716034Q

 8. J15325036Q

 9. I80624062F

 10. J65204006H

 11. J55627036Q

 12. J15513076N

 13. I61126037T

 14. J46230059M

 15. I46117075R

 16. H45412129B

 17. J00805134C

 18. J40412024Q

 19. J55411037H

 20. J11003084A