5th Summer University in the Balkans 2021

“CRISIS OF THE RULE OF LAW IN THE BALKANS AND IN THE EU

 

hosted by

Faculty of Law, University of Tirana

15 – 16  September 2021

The Faculty of Law, University of Tirana, hosted the 5th Summer University in the Balkans 2021, “Crisis of the rule of law in the Balkans and in the EU”, organized by the Institutes for International and Comparative Public Law, University of Münster, Germany and University Paris Nanterre, in cooperation with Balkan universities on 15-16 September 2021. Around 30 faculty and master and PhD programme students of the Ss. Cyril and Methodius University Skopje, North Macedonia, University of Münster, Germany, University of Prishtina, Kosovo, the University Paris Nanterre, France as well as Tirana University Law School participated in this Summer School. Important topics related to the rule of law in the Balkans and the European Union were discussed during these two days. Representatives of the German and French Embassies in Tirana participated in the summer school. The EU Director of the Ministry for Europe and Foreign Affairs held a discussion with participants on rule of law and European integration of Albanian and the region.

—————————————————————————————————————-

Universiteti i 5 -të Veror në Ballkan 2021

“KRIZA E Shtetit të së Drejtës  në BALLKAN DHE BE”

mikpritur nga

Fakulteti Juridik, Universiteti i Tiranës

15 – 16 shtator 2021

Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, mikpriti Shkollën e 5-të Verore në Ballkan 2021, “Kriza e Shtetit të së Drejtës në Ballkan dhe në BE”, e organizuar nga Instituti për të Drejtën Publike Ndërkombëtare dhe të Krahasuar, Universiteti i Münster, Gjermani dhe Universiteti Paris Nanterre, në bashkëpunim me universitete të Ballkanit, më 15-16 shtator 2021. Rreth 30 profesorë dhe studentë të Universitetit Shën. Cyril dhe Methodius, Shkup, Maqedoni e Veriut, Universiteti i Prishtinës, Kosovë, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Universiteti i Münster, Gjermani dhe Universiteti Paris Nanterre, Francë morën pjesë në këtë shkollë verore. Gjatë këtyre dy ditëve u diskutuan tema të rëndësishme që lidhen me zhvillime të shtetit të së drejtës në Ballkan si dhe Bashkimin Evropian. Në këtë aktivitet ishin të pranishëm edhe përfaqësues të Ambasadës Gjermane dhe Franceze në Tiranë. Gjithashut, drejtoresha për Bashkimin Evropian, në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme mbajti një diskutim me pjesëmarrësit mbi sundimin e ligjit dhe integrimin evropian të Shqipërisë dhe rajonit.

 

Kliko këtu -> 5th Summer University in the Balkans 2021

 

Leave A Comment