Fondacioni Soros ka publikuar sot nje thirrje drejtuar studenteve, per te aplikuar per “Krijimin e klubeve studentore”, me qellim demokratizimin e universiteteve dhe permiresimin e jetes universitare.

Individi/grupi i perzgjedhur do te mbeshtetet qofte ne aspektin organizativ te punes, si dhe ne aspektin e financimit te aktiviteteve te planifikuara.

Afati i aplikimit- data 17 Shtator 2021.

https://www.osfa.al/njoftime/thirrje-per-aplikime-krijimi-i-klubeve-studentore-me-qellim-permiresimin-jetes-universitare-dhe-demokratizimin-e-universiteteve

Leave A Comment