Kriteret për pedagogë të jashtëm Departamenti të së Drejtës Civile dhe Penale për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022 si më poshtë vijon:

  Dokumentat dorëzohen në zyrat e Departamenteve përkatëse pranë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës. DATA E FUNDIT E APLIKIMEVE TË KANDIDATËVE ËSHTË 08 Tëtor 2021       .

“Zhvillimi i kontratave kolektive dhe mbrojtja efektive e punëmarrësve shqiptar”

Me datë 28.09.2021, në ambjentet e Albpetrol Fier, në kuadër të zhvillimit të projektit “Zhvillimi i kontratave kolektive dhe mbrojtja efektive e punëmarrësve shqiptar”, financuar nga Fondacioni “Shoqëria e hapur për Shqipërinë” u mbajt takimi midis punonjësve të rafinerisë së naftës dhe përfaqësuesit të sindikatës së naftëtarëve z. Dritan Shahu, dhe studentëve të Fakultetit të Drejtësisë, […]

Kriteret për pedagogë të jashtëm Departamenti të së Drejtës Publike për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022 si më poshtë vijon:

      Dokumentat dorëzohen në zyrën e Departamentit të së Drejtës Publike pranë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës.       DATA E FUNDIT E APLIKIMEVE TË KANDIDATËVE ËSHTË 05 Tëtor 2021       .

Pyetësor – Vaksinimi anti COVID

Qëllimi i përpunimit:     Ky pyetësor bazohet në urdhër nr. 413, datë 24.09.2021, “Për marrjen e masave për parandalimin e infeksionit Covid -19 për personelin e institucioneve arsimore dhe studentët”, të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Qëllimi i kryerjes së këtij pyetësori ka të bëjë në mënyrë direkte me zhvillimin normal të mësimdhënies apo të vlerësimit të dijeve, i […]

LISTA E RENDITJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PËR TRANSFERIMET E STUDIMEVE, TIRANË, MË 27.09.2021

LISTA E RENDITJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE  PËR TRANSFERIMET E STUDIMEVE          TIRANË, MË 27.09.2021 NË PROGRAMIN E INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË  “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”  VITI AKADEMIK  2021 – 2022 Nr. ID Personale Emërtimi i programit të studimit nga transferohet dhe lloji(Bachelor, PICD) IAL – ja nga transferon studimet Viti  i studimit i ndjekur […]

LISTA RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË TIRANË, MË 27.09.2021

.       Kliko këtu -> RENDITJA E KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI           .

NJOFTIM NË LIDHJE ME PAGESËN E TARIFËS SË SHKOLLIMIT 2020 – 2021

.     STUDENTET TE CILET, NUK KANE SHLYER DETYRIMET FINANCIARE PER VITIN AKADEMIK 2020-2021, JANE TE LUTUR TE PAGUAJNE TARIFEN E SHKOLLIMIT BRENDA DATES 30.09.2021   STUDENTET ,TE CILET DIPLOMOHEN NE SEZONIN E VJESHTES ,DUHET TE SHLYEJNE DETYRIMET FINANCIARE PERPARA DATES SE MBROJTJES SE TEMES SE DIPLOMES.   MANDATET GJENDEN ONLINE NE WEBSITE(WWW.FDUT.EDU.AL) OSE […]

Sezon i veçantë provimesh, Tetor 2021

    Njoftohen studentët e vitit të tretë Bachelor me kohë të plotë, viti katërt Bachelor me kohë të pjesshme dhe vitit të dytë të Programit Master i Shkencave (penal/ civil/ publik), studentët e vitit të dytë Master Profesional (penal/ civil/ publik) me kohë të plotë dhe kohë të pjesshme, studentët e Masterit Profesional Eu […]

LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE SI LISTË PËRFUNDIMTARE E FITUESVE SI PROGRAM TË PARË NË VITIN E PARË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”

      LISTA E RENDITJES SË KANDIDATËVE SI LISTË PËRFUNDIMTARE E FITUESVE SI PROGRAM TË PARË NË VITIN E PARË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI” KUOTAT E VEÇANTA DHE TROJET VITI AKADEMIK 2021 – 2022       Nr. ID Personale Emërtimi i Fakultetit dhe programit […]

LISTA RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË TIRANË

.     Kliko këtu -> RENDITJA E KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI       .