29/09/2021

Kriteret për pedagogë të jashtëm Departamenti të së Drejtës Civile dhe Penale për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022 si më poshtë vijon:

  Dokumentat dorëzohen në zyrat e Departamenteve përkatëse pranë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës. DATA E FUNDIT E APLIKIMEVE TË KANDIDATËVE ËSHTË 08 Tëtor […]
29/09/2021

“Zhvillimi i kontratave kolektive dhe mbrojtja efektive e punëmarrësve shqiptar”

Me datë 28.09.2021, në ambjentet e Albpetrol Fier, në kuadër të zhvillimit të projektit “Zhvillimi i kontratave kolektive dhe mbrojtja efektive e punëmarrësve shqiptar”, financuar nga Fondacioni […]
29/09/2021

Kriteret për pedagogë të jashtëm Departamenti të së Drejtës Publike për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022 si më poshtë vijon:

      Dokumentat dorëzohen në zyrën e Departamentit të së Drejtës Publike pranë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës.       DATA E […]
29/09/2021

Pyetësor – Vaksinimi anti COVID

Qëllimi i përpunimit:     Ky pyetësor bazohet në urdhër nr. 413, datë 24.09.2021, “Për marrjen e masave për parandalimin e infeksionit Covid -19 për personelin e institucioneve arsimore dhe […]