Listat e plota paraprake të renditjes së kandidatëve për të ndjekur studimet në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, Në Programin e Integruar i Ciklit II “Master i Shkencave në Drejtësi”

Thirrje Erasmus +
27/08/2021
Dokumentat që duhen të plotesohen për aplikimin ne Fakultetin e Drejtësisë UT, Matura Shtetërore 2021 – 2022
01/09/2021
Listat e plota paraprake të renditjes së kandidatëve për të ndjekur studimet në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, Në Programin e Integruar i Ciklit II “Master i Shkencave në Drejtësi”