NJOFTIM MBI SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PER DY ANETARE TE KLGJ DHE KLP

Datat e Provimeve viti parë të Programit Master Ekzekutiv në Kriminologji
29/07/2021
NJOFTIM PER STUDENTET QE PERFITOJNE PERJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PER VITIN AKADEMIK 2020-2021|
20/08/2021
NJOFTIM MBI SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PER DY ANETARE TE KLGJ DHE KLP

Proçedurat për paraqitjen e shprehjes së interesit për pozicionet vakante për anëtartarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga trupa e pedagogëve të Fakultetit të Drejtësisë dhe Shkollës së Magjistraturës kryhen sipas përcaktimeve të neneve 36 -53 dhe 134 – 151 të Ligjit Nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të Drejtësisë”

 

 

Kliko këtu -> Shkresa KLGJ dhe KLP

 

 

 

 

 

.