Datat e Provimeve viti parë të Programit Master Ekzekutiv në Kriminologji

Njoftohen studentët e vitit të parë të Programit Master Ekzekutiv në Kriminologji se provimet e sezonit të vjeshtës (shtator 2021)  për vitin akademik 2020 – 2021 do te zhvillohen online  […]

Datat e provimeve viti tretë të programit të ciklit të parë “Bachelor” me kohë të plotë dhe  studentët e vitit të katërt të programit të ciklit të parë “Bachelor” me kohë të pjesshme

Njoftohen studentët e vitit të tretë të programit të ciklit të parë “Bachelor” me kohë të plotë dhe  studentët e vitit të katërt të programit të ciklit të parë “Bachelor” […]

Datat e provimeve të vitit të Parë dhe vitit të Dytë ( Programit të Integruar të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Drejtësi” )

Njoftohen studentët e vitit të parë dhe vitit të dytë të Programit të Integruar të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Drejtësi”, se provimet e vjeshtës(muaji Shtator) për vitin […]

“Zhvillimi i kontratave kolektive dhe mbrojtja efektive e punëmarrësve shqiptar. Ndërgjegjësimi i komunitetit mbi rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit”

Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, në kuadër të zbatimit të projektit “Zhvillimi i kontratave kolektive dhe mbrojtja efektive e punëmarrësve shqiptar. Ndërgjegjësimi i komunitetit mbi rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit” financuar […]

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Leiden, Holandë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021 – 2022.

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur  thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Leiden, Holandë, për semestrin e dytë të vitit […]

NJOFTIM PËR STUDENTËT E MASTERIT TË SHKENCAVE PENALE

Njoftohen studentët e Masterit të Shkencave Penal, që mbrojtja e temave të diplomës do të zhvillohet nesër në datë 9.7.2021, në Sallën Nr. 202 të Fakultetit të Drejtësisë (Kati II), […]

Virtual visits to the EUIPO

Following several requests received this year from some Universities in order to have a virtual visit at the EUIPO, we are in the process of planning a dedicated programme of Virtual […]

Pyetësor_Performanca akademike e studentëve_2021

.     Kliko këtu -> Pyetësor_Performanca akademike e studentëve_2021