Njoftim mbi Konferencën Verore 2021 me temë “La mort”

The hybrid campus Deloitte Insights
15/06/2021
CEPEJ – Crystal Scales Justice – Junior Edition / CEPEJ Balance de Cristal Edition Junior
18/06/2021
Njoftim mbi Konferencën Verore 2021 me temë “La mort”

Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Poitiers në Francë do të organizojë Konferencën Verore 2021 me temë “La mort”.

Ky aktivitet do të organizohet në datë 25 qershor 2021.

Pjesëmarrja do të jetë pa pagesë.

Të gjithë të interesuarit duhet të kryejnë regjistrimin në aktivitet.

Për më shumë informacion referohuni linkut:

https://universite-ete-droit.conference.univ-poitiers.fr/programme/