RIKUJTESE PER AFATIN E PAGESES SE TARIFES SE SHKOLLIMIT 2020-2021

NJOFTIM
01/06/2021
INFORMACION MBI BURSAT E PROGRAMIT “STEFAN BANACH”
03/06/2021
RIKUJTESE PER AFATIN E PAGESES SE TARIFES SE SHKOLLIMIT 2020-2021

TE GJITHE STUDENTET, NE TE DYJA CIKLET E STUDIMEVE ( BACHELOR, MASTER, PROGRAMI I INTEGRUAR), JANE TE LUTUR TE KRYEJNE TARIFEN E SHKOLLIMIT BRENDA DATES 11.06.2021.

MANDATI PRINTOHET ONLINE NE WEBSITE (WWW.FDUT.EDU.AL) OSE TERHIQET PRANE ZYRES SE INFORMACIONIT.

PAGESA KRYHET NE BANKE/POSTE DHE KOPJA E MANDATIT DOREZOHET NE ZYREN E FINANCES OSE NE EMAIL (financa@fdut.edu.al)