.

 

Akademia EUIPO dhe Akademia EPO njofton se në datën 15 qershor 2021  do të organizojnë një uebinar mbi markat e industrisë së kinemasë dhe mënyrën se si teknologjitë mund të mbrohen duke përdorur markat tregtare dhe patentat.

Në uebinar do të përdoren shembuj praktikë dhe skena nga filmat ku do të diskutohet se si portretizohen mjetet e mbrojtjes të “Pronësisë Intelektuale” dhe si përdoren ato.

Për të marrë pjesë në uebinar klikoni në linkun: https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=day&time=1623708000

Please kindly be informed that the EUIPO Academy and the EPO Academy are organizing a webinar on cinema industry brands and how technologies can be protected using trade marks and patents.

Furthermore, using practical examples and scenes from films, we will discuss how these means of IP protection are portrayed and how they are used.

Please you may register here and join us on Tuesday 15 June at 10.00 (CET).

Thank you very much in advance and wishing you a lovely weekend.

Leave A Comment