30/06/2021

NJOFTIM MBI MBROJTJEN E TEMËS SË DIPLOMËS MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

Njoftohen studentët e Programit Master i Shkencave Penal/Civil/Publik dhe Master Profesional Penal/Civil/Publik, viti i dytë, se mbrojtja e diplomës përgjatë muajit korrik 2021 do të realizohet […]
30/06/2021

NJOFTIM MBI MBROJTJEN E TEMËS SË DIPLOMËS BACHELOR PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

Njoftohen studentët e vitit të tretë të Programit të Ciklit të Parë të Studimit “Bachelor” se mbrojtja e diplomës do të jetë në datë 23 korrik […]
28/06/2021

Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit midis Entit Rregullator të Energjisë (ERE)

Me datë 24 Qershor 2021, pranë ambienteve të Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit midis Entit Rregullator të Energjisë (ERE) dhe […]
23/06/2021

Live Video Konferencë